ញត្តិផ្ញើរទៅចិន Petition to China

 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គោរពជូនលោកប្រធានាធិបតីហ៊ូ ជិនតៅ

No. 2, Chaoyangmen Nandajie,
Chaoyang District, Beijing, 100701
Phone:  (8610) 88050813
Fax:    (8610) 63070900
Email: english@mail.gov.cn

លោកប្រធានាធិបតីជាទីគោរព!

យើងខ្ញុំដែលជាយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយមានការតាមតានជាប្រចាំនូវ មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការនេះមានមកជា យូរយារណាស់មកហើយ។មេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ប្រជាជនចិនបាន យកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្ពុជាតាំងពីការទាមទារឯករាជពីអាណានិគម និងការឈ្លានពានរបស់បរទេសមកលើកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់។

ជាក់ស្តែង ថ្ងៃ៧មករា១៩៧៩ នៅពេលដែលវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជា ទាហានដ៍អង់អាចក្លាហានរបស់ចិន បានបើកយុទ្ធនាការតបតដល់វៀតណាម ដើម្បីអោយឃើញជាមេរៀន។ ចាប់ផ្តើមពីនោះមកចិននៅបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីកុំអោយវៀតណាមលេបត្របាក់យកកម្ពុជាបាន។

តែជាអកុសលល្បិចកលវាតទីនិយមរបស់វៀតណាមនៅតែបន្តរហូតដល់សព្វថ្ងៃ។ នាងខ្ញុំ-ខ្ញុំបាទសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកប្រធានាធិបតី ចំពោះបីចំណុចធំៗគឺ៖
១. វៀតណាមនៅបន្លំប្រើស្នៀតបន្លំភ្នែកមហាជន ដោយបង្កប់ភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងមន្រ្តី ជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាមន្រ្តីនគរបាល ដោយក្លែងបន្លំខ្លួនថាជាជនជាតិខ្មែរ។ ពួកគេស្លៀកសំលៀកបំពាក់ខ្មែរនិងនិយាយភាសាខ្មែរ ប៉ុន្តែឧត្តមគតិនិងវិចារណញាណរបស់ គេគឺធ្វើការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ចិន ព្រមទាំងធ្វើអោយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនបរាជ័យ។
២. មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរភាគច្រើនគឺជាអតីតជំនាញការវៀតណាមនៅកម្ពុជា ហើយពួកនេះធ្វើលេស ជាគាំទ្រចិន តែធាតុពិតគឺបន្លំយកជំនួយចិនដើម្បីបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអោយសំរេចនូវ នយោបាយវៀតណាមូបនីយកម្ម ដែលជាកំឡាំងសំខាន់ក្នុងការវាយបកចិនវិញ។
៣. ចិនមិនត្រូវមើលរំលងភ្នាក់ងារវៀតណាមទាំងអស់នោះទេ ទោះបីពួកគេមិនហ៊ានចេញមុខជាចំហ ប្រឆាំងនឹងចិនក៏ដោយ តែដោយកំបាំងពួកគេនឹងធ្វើបានសំរេចនូវសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិន ព្រមទាំងរួមកំឡាំងជាមួយសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួន និងប្រទេសមហាអំណាចខ្លះដើម្បីវាយបកចិន នូវរឿងជំលោះផ្សេងៗ ជាពិសេសជំលោះម្តុំកោះស្បាតលី។

យើងខ្ញុំជាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ មើលឃើញការបន្លំភ្នែករបស់ភ្នាក់យួនទាំងអស់នេះថាជាគ្រោះ ថ្នាក់សំរាប់កម្ពុជាផងនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផង។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថា លោកប្រធានាធិបតីនឹងមានវិធានការផ្សេងៗសំរាប់ភ្នាក់ងារយួនដែលកំពុង បន្លំភ្នែកចិនក្នុងកិច្ចបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ចិននៅកម្ពុជានេះ។

សេចក្តីគួរពុំគួរ សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោស។

ធ្វើនៅភ្នំពេញ​ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

៚ខែ្មរ យ៉ាំង៚
[តំណាងនៃយុវជនខ្មែរ]

Kingdom of Cambodia
Nation Religion King

Attn: Hu Jintao, President of PRC
No. 2, Chaoyangmen Nandajie,
Chaoyang District, Beijing, 100701
Phone:  (8610) 88050813
Fax:    (8610) 63070900
Email: english@mail.gov.cn


Respectful Exellency;

We are the younger generations of Cambodia has closely anticipated the relationship and cooperation between Kingdom of Cambodia and People Republic of China in which this traditional relationship has occurred since ancient period of pre-Angkorean era. Leaders of China has always paid attention to the effort of nation building of Cambodia including the struggle for independence from French colony and subsequent invasions of her neighbors.

Evidently, the invasion of Vietnamese troops over Cambodia in 7 January 1979, bravery soldiers of China launched operation against Vietnam at the Northern border zone to instruct them a lesson. Since then, China has endeavored to stop all imperialistic attempts of Vietnam to swallow Cambodia.

Unfortunately, the tricks Vietnam used to swallow Cambodia has been operational at the present. We would like to draw attention of His Excellency to consider three points following below:
  1. Vietnamese agents are still infiltrating as Khmer leaders and employees in various sectors in Cambodia such as main ministries, national policemen, national arm forces, civil servants and illegal Vietnamese immigrants. Those are wearing Khmer cloths and speaking Khmer language but their inner mentality is serving Vietnam and undermining the interests and efforts of China in Cambodia.
  2.  Many Khmer top leaders within the CPP are former Vietnamese experts in Cambodia who have played a card to support China's policies but in reality they are certainly cheating China to attract large amount of aids in order to achieve their original plan in swallowing Cambodia as well as undermine China's interests.
  3. China should not overlook those hidden agendas and agents of Vietnam, though they could not oppose China publicly but secretly they are able to unify Indochina Federation (Cambodia, Vietnam and Lao). In that moment, Vietnam can request some countries in Asean and other powerful countries to join them to openly attack China especially the pretext of intractable scheme of Spratly island between China and Vietnam.   
We are younger Cambodians have seen the activities of those Vietnamese agents as a force that can destroy both Kingdom of Cambodia and People Republic of China.

We do hope that this letter is able to meet your consideration, the President of PRC, in laying measures to handle with those dirty tricks of Vietnamese agents in Cambodia in their persistent attempts to swallow Kingdom of Cambodia and to undermine the interests of the People Republic of China.

Sincerely,


Phnom Penh: Tuesday, 27 September 2011

Khmer Young
[Representative]